Äntligen är den här, instruktionen för upphängning av tavlor

INSTRUKTION
För upphängning av oljemålning

-(1)-
Man utväljer i rummet där tavlan skall hänga, en lämplig vägg gärna tapetserad.
-(2)-
Därefter uppmäter man väggen för att kunna placera tavlan på rätt plats. Man kan därvid använda en vanlig s.k. tumstock (inköpes i järnhandel).
-(3)-
Då man märkt ut platsen där tavlan skall hänga införskaffar man en lämplig spik, längden och storleken på spiken avgörs av väggbeklädnaden, s.k. porös väggplatta fordrar längre spik och större tavlor tjockare.
-(4)-
Man framtager därefter en slåare, även kallad hammare, och nu kommer det svåraste momentet i tavelupphängningsproceduren. Är man högerhänt fattar man spiken med vänstra handens tumme och pekfinger och sätter spetsen på spiken mot väggen. OBS! Det är viktigt att den spetsiga ändan på spiken sättes mot väggen. Gör man tvärt om kan vissa svårigheter uppstå. Därefter fattar man hammaren i högra handen och slår med kraftiga slag på spiken i vägen så att endast ½ cm återstår. Skulle något hammarslag missa spiken och istället träffa fingrarna bör man, om religiösa människor samtidigt vistas i rummet, skyndsamt lämna detsamma och ute i det fria låta känslorna få fritt spelrum, se bara upp att inga barn äro i närheten, det är fult att lära barn svära.
-(5)-
När spiken är på plats återstår själva upphängningen. Man fattar den bakom tavlan befintliga ståltråden och anbringar den på spiken. Därefter justerar man tavlan så att den hänger rätt. Ett vattenpass är en god hjälp. Eller kan man låta en ev. kvinnlig bekant på avstånd bedöma om tavlan hänger rätt. Man får dock vara försiktig och inte ifrågasätta det kvinnliga omdömet. Många stridigheter, hustrumisshandel och skilsmässor, har inträffat på grund av tavelupphängningar. Man följer du vår instruktion noga, kan du glädja dig åt en vägprydnad i många år.

Lycka till!

Kungl. Hemförsköningsstyrelsen u.p.a.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar