Dramatik

När jag kom från skolan och cyklade på Östra Esplanaden såg jag ett stort fordon som stod på busshållplatsen och blinkade med orangea lampor. Trodde att kommunen var ute och bytte lampor i lykstolpen, men när jag kom närmre såg jag att så var inte fallet. Den stora bilen som blinkade var en brandbil, framför stod en traktor. Traktorn har tydligen gått sönder och läcker, så brandmännen fick åka ut och hjälpa till.
Så kan det gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar