Londonbilder

Bilder från gospelkörens London resa finns här, här, här och här. Mycket nöje!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar