Sommarvärme


Redan vid 10 idag på morgonen visade termometern på baksidan 20 grader. Det var så skönt att slippa jackan när jag trampade iväg till betygssamtalet med Ingrid. I genomgångssalen var det nationellt prov i SAS (svenska som andraspråk) och SFI (svenska för invandrare) så där gick inte att gå igenom, men jag träffade på Monika så vi gick runt skolan och knackade på Lenas fönster, så hon kom och öppnade åt oss. Jag väntade utanför Ingrids rum. Väntade och väntade. Sen kom Barbro och vi väntade lite till. När klockan var 11 gick vi bort till uppehållsrummet och träffade på ett par klasskamrater som talade om att Ingrid satt ute på gräsmattan bakom lärarrummet. Det kunde hon väl skrivit på en lapp någonstans? På dörren till 502 tillexempel. Menmen, VG i Rehab/hab är inte illa, och hade vi haft mer tid i ämnet hade nog betyget blivit högre. Fick MVG på APU-uppgiften, hur det nu gick till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar